Billede af Gayatri Malhota - Unsplash

Hvad er baggrunden for krigen i Ukraine?

Torsdag den 24. februar 2022 invaderede Rusland sin nabo Ukraine. Måneder forinden havde Putin opmarcheret over 130.000 tropper på grænsen mellem de to lande. De samme tropper gik nu ind over landegrænsen. Vi vågnede alle sammen op i en ny verden. Ikke mindst ukrainerne.